КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Сканиране Цветно

Относно

Medicinska literatura

Адрес

РИГ-3-ПРЕСС ООД ул. "Марин Дринов" 60, Варна 9002
  • Телефон: 052 727 042
  • Мобилен: 0878 924 069
  • Email:   office@city-studio-bg.com
  • Email:   city_centyr@abv.bg
  • Email:   city-studio-bg@abv.bg

SEO optimized

От 25 май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Ние от http://city-studio-bg.com винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти и предприехме необходимите мерки, за да отговорим на новия европейски регламент.

На нашия сайт ще откриете "Политика по GDPR". В нея сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. Пълният текст можете да намерите тук.

Във връзка с промените в европейското законодателство, съгласно GDPR сме актуализирали и общите условия за ползване на всички предоставяни от нас услуги. Точките, които търпят промяна са следните:
6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.4 Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1 Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
18.2 Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679 , Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, http://city-studio-bg.com е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на Клиентите и определяни в отделен документ - ˮПолитика по GDPRˮ.
Пълните "Общи условия" може да видите тук.