КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Актуални аспекти на общата медицинска практика – Том I

44.00 лв.

Актуални аспекти на общата медицинска практика – Том I

 

Налично (може да бъде поръчан и преди запълване на наличност)

Сравни

Описание

Актуални аспекти на общата медицинска практика – Том I

ЧАСТ I: ОБЩАТА МЕДИЦИНА – САМОСТОЯТЕЛНА КЛИНИЧНА ДИСЦИПЛИНА
1. ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ – Валентина Маджова, Гергана
Форева, Радост Асенова 14
2. ПЪРВИЧНА ЗДРАВНА ПОМОЩ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФУНКЦИИ И МЯСТО В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА – Валентина Маджова, Радост Асе¬нова, Гергана Форева 29
3. НАУЧНИ ОСНОВИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНА КАТО СЪВРЕМЕН¬НА ФОРМА НА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. ФАМИЛНА¬ТА МЕДИЦИНА В ЕВРОПА – Валентина Маджова, Радост Асенова, Гергана Форева
4. СПЕЦИФИЧНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА НА ОБЩОПРАКТИКУВА- ЩИЯ ЛЕКАР – Магдалена Балашкова 47
5. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – Гергана Форева, Радост Асенова, Валентина Маджова, Любима Деспото- ва-Толева 77
6. МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАК¬ТИКА – Цветелина Валентинова 90
ЧАСТ II: СПЕЦИФИЧНИ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА ПРАКТИКА 7. ОБЩУВАНЕ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – Гергана Фо¬ рева, Радост Асенова, Любима Деспотова-Толева, Валентина Маджова 97
8. ЕЗИК, РЕЧ И РЕЧЕВИ СТРАТЕГИИ: МЕЖДУ ВАВИЛОНСКАТА КУ¬ЛА И НЕВРОЛИНГВИСТИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ – Анета Тошева 116
9- УМЕНИЕТО НА ЛЕКАРЯ ДА СЪОБЩАВА ЛОША НОВИНА – Валентина Маджова 5 Ю.КОНФЛИКТИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА И ПОДХОДИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ – Цветелина Валентинова 159
11. ПАТОЛОГИЯТА НА СУБЕКТИВИЗМА ИЛИ „ТРУДНИТЕ БОЛНИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – Митко Горанов 167
12. ХУМАННАТА МЕДИЦИНА – ЕДИН БЕЗКРАЕН ФЛУИД МЕЖДУ РЕ¬АЛНОТО И ТРАНСЦЕДЕНТАЛНОТО – Митко Горанов 189
13. ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ – ПРИОРИТЕТ В ОБЩАТА ПРАКТИКА – Магдалена Балашкова 200
ЧАСТ III: ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 14. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ, И ТЯХНОТО СЪВРЕМЕННО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ – Радост Асенова, Гергана Форева, Валентина Маджова, Любима Деспотова -Толева 235
15.ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА И ОБЩАТА – Гергана Форева, Радост Асенова, Валентина Маджова, Любима Деспотова-Толева 248
16.ЗДРАВЕТО НА ЗДРАВИТЕ – СПОРТНАТА МЕДИЦИНА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – Любима Деспотова-Толева, Радост Асенова, Гергана Форева 260
17. ЕМПОРИАТРИКА – Любима Деспотова-Толева, Радост Асенова, Гергана Форева 275
18.ОСНОВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА – Т. Василева, Н. Чалъкова 296
ОСНОВНИ ОЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАК¬ТИКА – А. Теодосиева, Н. Сивкова, Д. Петкова 366
19. ДЕРМАТОЛОГИЧНИ И ВЕНЕРОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОП – Р. Янкова 407
20. ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – Димитър Вучев 51§
21. АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА В ОБЩАТА ПРАКТИКА – Ц. Кюсепашова 546
ЦВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ 567

 

1 отзив за Актуални аспекти на общата медицинска практика – Том I

 1. Сити Студио

  АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ТОМ 2
  Съдържание
  — Медицински необясними симптоми
  — Обща психология
  — Вътрешни болести
  — Белодробни болести
  — Кардиология
  — Гастроентерология и хепатология за общопрактикуващи лекари
  — Ендокринология
  — Хематология
  — Практически аспекти и специфични проблеми в общата медицинска практика при заболявания на отделителната система
  — Ревматични болести
  — Основни хирургични аспекти на общата медицинска практика
  — Ортопедия и травматология
  — Клинични аспекти на избрани урологични заболявания, значими за общата медицинска практика
  — Общи принципи при извършване на основни манипулации в общата практика
  — Основни аспекти на инфекциозни заболявания в помощ на общопрактикуващи лекари
  — Цветно приложение към глава ” Обща психология ”
  — Цветно приложение към глава ” Клинични аспекти на избрани урологични заболявания, значими за общата
  медицинска практика ”
  — Цветно приложение към глава ” Основни аспекти на инфекциозните заболявания в помощ на общопрактикуващи
  лекари “

Добавяне на отзив