КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Акушерство

(1 клиентски отзив)

44.00 лв.

АКУШЕРСТВО

ISBN:978-954-9301-99-1
Издателство: МИ Арсо
Автор:под ред.на Ангел Димитров
Корица: мека
Година на издаване: 2014 г. Обем:426

ЧАСТ I: НОРМАЛНА БРЕМЕННОСТ

ЧАСТ II: БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК

ЧАСТ III: ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА

ЧАСТ IV: ПАТОЛОГИЯ НА ПЛОДА И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ

ЧАСТ V: ПРОБЛЕМИ НА ВАГИНАЛНОТО РАЖДАНЕ

ЧАСТ VI: АБДОМИНАЛНО РАЖДАНЕ – ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

ЧАСТ VII: ПОСЛЕРОДОВ ПЕРИОД (ПУЕРПЕРИУМ)

 


акушерство 44,00

Налично за предварителни продажби

Сравни

Описание

Акушерството е медико-биологична наука, която изучава:

оплождането, бременността, раждането и послеродовия период в норма, в условията на повишен риск и в реализиран риск – патология. Тя е част от единната клинична дисциплина по акушерство и гинекология – основна специалност в образованието по хуманитарна медицина.
Съвременните постижения на медицината в различни области непрекъснато оказват съществено влияние върху акушерската теория и практика. Същевременното, базираното на човешките права изискване за активното участие на бременната в лечебно-диагностичния процес чрез информирано съгласие или отказ, модифицира в известна степен приетото поведение, основано на дългогодишния опит и медицински доказателства.

В настоящият учебник сме се стремели да запазим характерния за българската школа поглед върху акушерството, като запазихме всички глави от предходните учебници. Постарахме се да осъвременим данните в съответствие със съвременните постижения на науката и техниката. Това наложи да се разширят главите за “пренатален скрининг” и диагностика на вродените аномалии, наблюдение развитието на бременността чрез ултразвуков метод при различни състояния, наблюдение състоянието на плода чрез кардиография, пулс ме трия, микро кръвен анализ и др.

Съвременното акушерство е изправено пред проблемите на покачващата се възраст на раждащите. Социално-икономическите условия, изискващи кариерно развитие на жената, и широкото навлизане на асистираните репродуктивни техники увеличиха фертилната възраст до немислими в миналото граници. По-голямата възраст на жените е съпроводено с повишена честота и тежест на придружаващите бременността заболявания, което изисква мулти-дисциплинарен подход при наблюдение на бременност. За да отговорим на този феномен се увеличи обема на главата „Рискова бременност”.

Световната статистика показва, че около 1/3 от ражданията се извършват чрез Цезарово сечение. Настъпилата в последните десетилетия пандемия от Цезарови сечения наложи създаване на нова глава „Абдоминално раждане”. Анализът на причинете показва, че те се дължат главно на социално-икономически и в по-малка степен на медицински. Борбата срещу „цезаризма” се оказа неуспешна в света и това наложи да обърнем внимание на мястото на Цезаровото сечение в съвременната практика и да насочим вниманието към сигурността на операцията.
При изграждане на учебника сме се старали да представим общоприетите факти, нашия опит и да избягваме тези с дискусионен характер. Смятаме този начин на подход да улеснява студентите и специализантите във възприемане на основните въпроси на акушерството. Далеч сме от мисълта, че истината в медицината е една, но акушера в процеса на своята допълнителна квалификация и практика ще може да изгради своят подход и разбиране при решаване на проблемите в акушерството.

СЪДЪРЖАНИЕ :
ЧАСТ I: НОРМАЛНА БРЕМЕННОСТ

1. Оплождане

2. Развитие на бременността

3. Диагноза на бременността

4. Продължителност на бременността

5. Промени в майчиния организъм през бременността

6. Хигиена на бременността

7. Хранене по време на бременността

8. Доболнично наблюдение на бременността

9. Наблюдение състоянието на плода през бременността

ЧАСТ II: БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК

10. Определение на понятието рискова бременност

11. Придружаващи бременността заболявания

12. Бременност и раждане при многоплодна бременност

13. Бременност и раждане при седалищно предлежание

14. Бременност и раждане при възрастна първескиня

15. Бременност и раждане при адолесцентна бременност

16. Бременност и раждане при висок мултипаритет

17. Професионални вредности и бременност

ЧАСТ III: ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА

18. Повръщане през ранна бременност

19. Предизвикана от бременността хипертония

20. Аборти

21. Предтерминно раждане

22. Предтерминно пукване на околоплодния мехур

23. Недоносен плод

24. Преносена бременност

25. Извънматочна бременност

26. Кръвотечения през бременността, несвързани пряко с нея

ЧАСТ IV: ПАТОЛОГИЯ НА ПЛОДА И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ

27. Патология на плода

28. Патология на плацентата

29. Патология на пъпната връв

30. Патология на околоплодната течност

ЧАСТ V: ПРОБЛЕМИ НА ВАГИНАЛНОТО РАЖДАНЕ

31. Инфекциозна патология на плода и придатъците му

32. Нормално вагинално раждане

33. Ръководене на раждането

34. Индукция на раждането

35. Наблюдение състоянието на плода по време на раждането

36. Анте- и интранатална асфиксия на плода

37. Обезболяване на раждането

38. Затруднения при вагинално раждане

39. Операции по време на вагинално раждане

40. Операции за завършване на вагиналното раждане

41. Усложнения на жената в резултат на вагинално раждане

42. Травми на плода при вагинално раждане

43. Шок в акушерството

ЧАСТ VI: АБДОМИНАЛНО РАЖДАНЕ – ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

44. Честота

45. Индикации

46. Видове ЦС

47. Техника на цезаровото сечение

48. Усложнения на цезаровото сечение

49. Операции по време на цезарово сечение

50. Периоперативни грижи при цезарово сечение

51. Бременност и раждане след цезарово сечение

52. За и против абдоминалното родоразрешение

53. Майчина и перинатална заболеваемост и смъртност

ЧАСТ VII: ПОСЛЕРОДОВ ПЕРИОД (ПУЕРПЕРИУМ)

54. Физиологичен послеродов период

55. Усложнен послеродов период

56. Патология на млечните жлези в послеродовия период

ПОГЛЕД В АКУШЕРСТВОТО

Допълнителна информация

Склад

Стелаж

Рафт

1 отзив за Акушерство

  1. Сити Студио

    Световната статистика показва, че около 1/3 от ражданията се извършват чрез Цезарово сечение. Настъпилата в последните десетилетия пандемия от Цезарови сечения наложи създаване на нова глава „Абдоминално раждане”. Анализът на причинете показва, че те се дължат главно на социално-икономически и в по-малка степен на медицински. Борбата срещу „цезаризма” се оказа неуспешна в света и това наложи да обърнем внимание на мястото на Цезаровото сечение в съвременната практика и да насочим вниманието към сигурността на операцията.

Добавяне на отзив