КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Промоция!

Анатомичен учебен латинско-български речник

29.00 лв. 24.10 лв.

Анатомичен учебен латинско-български речник

Ирена Станкова
Издателство: Медицина и физкултура
Година: 2011
ISBN: 9789544202811
Корица: мека
Страници: 366

Изчерпан

Сравни
Код: ISBN: 9789544202811 Категории: , , , Етикети: , ,

Описание

Анатомичен учебен латинско-български речник

 

Адресат на „Анатомичен учебен латинско-български речник” са студентите по медицина, дентална медицина, фармация, биология, студентите в различните специалности в медицинските колежи, преподавателите и преводачите, нуждаещи се от коректен превод на анатомичната терминология.
Макроструктурата на анатомичния учебен речник включва три основни компонента:
• Базова и периферна субстантивна и адективна лексика, допълнена с използваните в анатомичната терминосистема причастия, степени за сравнение и числителни редни имена;
• Основни словосъчетания.

В теоретичен план са разгледани видовете словосъчетания (атрибутивни, субстантивни и атрибутивно-субстантивни) и са посочени похватите за тяхното овладяване;
• Словообразувателни гнезда.В микроструктурната зона на анатомичния учебен речник са представени:
• Метафорични и метонимични преходи на съществителните и прилагателните имена;
• Преминаването на думи от ежедневната реч в анатомичната терминология;
• Отглаголни съществителни имена;
• Умалителни съществителни имена.
Към речниковите зони е конструирана система от упражнения с цел затвърждаване на терминологичната компетентност.

Creating a lexicographic product which presents anatomical terminological system for the purposes of medical education in Bulgaria in a contemporary manner is a serious linguistic and methodological challenge in view of the growing interest in studying specialized terms in various scientific areas.
The Anatomical Latin-Bulgarian Dictionary is intended for university students of medicine, dental medicine, pharmacy, biology and college students, lecturers and specialists who need a reference book in translating anatomical nomenclature. In this sense the dictionary serves as a multifunctional guidebook, which combines theoretical principles and practical exercises.

” Ако терминологичното инвентиране на човешката анатомия е общоизвестен факт, то лингводидактическото лексикографско представяне е предизвикателство с неугасващ заряд. Актуалността на първия в България анатомичен учебен речник придобива още по-голяма значимост от липсата на подобни изследвания и от прилагането в сферата на обучението по латински език на лексикографското моделиране. Това е един перспективен и модерен подход за нов тип организация и структуриране на учебното съдържа¬ние по анатомия за българските студенти.

В своя „Анатомичен учебен латинско-български речник’ д-р Ирена Станкова е осъществила прецизен анализ от гледна точка на методическата целесъобразност и е структурирала лексикографски модел за представяне на латинската терминологична анатомична система за целите на медицинското образование в България. Концепцията на речника отразява развитието и прилагането в учебната практика на лингводидактическото лексикографско моделиране на професионалната езикова компетентност с цел активно овладяване на специализирана терминология. Използването на учебния речник оптимизира процеса на усвояване на анатомичната терминология посредством лексикографски кодираните алгоритми за ползване на словника и дава възможност за самостоятелен избор на стратегии за овладяване на терминологични фрагменти според нуждите на конкретния ползвател. Налице е един съвременен лингводидактически двуезичен компендиум на анатомичната лексика с широко поле на приложение в българското образователно пространство.”

проф. д-р Димитър Веселинов

Допълнителна информация

Склад

Стелаж

Рафт

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Анатомичен учебен латинско-български речник“