КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9. КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

11.50 лв.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 10. КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Автори: Василий Ишев, Петър Попов, Павел Ангелов
Страници: 80
ISBN: 978-954-01-1055-6

Биология и здравно образование за 10. клас, задължителна подготовка е написан в съответствие с държавните образователни изисквания и новата учебна програма, утвърдени от МОН.

Учебникът съдържа разделите: Многоклетъчен организъм (мезосистема–структура и процеси), Биологична еволюция и Наблюдения, експерименти и изследвания. Включеният материал е не само научно издържан и богато илюстриран, но и подкрепен с достатъчно примери. Това допринася за по-лесното му усвояване и за изграждането на солидна биологична и здравна култура.

Самостоятелната работа и възможността за самоконтрол и самооценка на усвоените знания са гарантирани от намиращите се в края на учебника въпроси, тестови задачи и терминологичен речник.

Учебникът е подходящ както за подготовка за зрелостен изпит, така и за успешно представяне на кандидатстудентски конкурс.

Налично за предварителни продажби

Сравни
Код: ISBN : 978-954-011-053-0 Категории: , Етикети: ,

Описание

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9. КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Учебникът по биология и здравно образование за 9 клас за задължителна подготовка е написан в съответствие с държавните образователни изисквания и новата учебна програма, утвърдени от МОМН. Учебникът съдържа разделите: Многоклетъчен организъм (мезосистема – структура и процеси), Биологична еволюция и Наблюдения, експерименти и изследвания. Включеният материал е не само научно издържан и богато илюстриран, но и подкрепен с достатъчно примери. Това допринася за по-лесното му усвояване и за изграждането на солидна биологична и здравна култура. Самостоятелната работа и възможността за самоконтрол и самооценка на усвоените знания са гарантирани от намиращите се в края на учебника въпроси, тестови задачи и терминологичен речник. Учебникът е подходящ както за подготовка за зрелостен изпит, така и за успешно представяне на кандидатстудентски конкурс.
  • ISBN номер: 978-954-011-053-0

Съдържание:
Биосфера (Макросистема – структура и процеси)
Равнища на организация на живата материя
Екологията като научка
Екологични фактори на средата
Същност на екологичните фактори на средата
Абиотични фактори
Лъчистата енергия на слънцето като екологичен фактор
Топлината като екологичен фактор
Въздухът като екологичен фактор
Водата като екологичен фактор в сухоземна среда
Водата като среда на живот
Почвата като среда на живот
Адаптация на организмите към абоитичните екологични фактори
Биотични фактори
Същност на биотичните фактори
Вътревидови взаимоотношения
Междувидови взаимоотношения
Адаптация на организмите към комплексното влияние на факторите на средата (Обобщителен урок)
Популация
популация и вид – същност и характеристика
Структура на популациите
Свойства на популацията
Раждаемост и смъртност в популациите
Численост и плътност на популациите. Динамика на популациите
Биоценоза
Биоценоза – същност и подразделение
Структура на биоценозите. Екологична ниша
Екосистема
Екосистема – същност, структура и функциониране
Кръговрат на веществата
Поток на енергията
Продуктивност на екосистемите
Развитие и екологично равновесие на еко системите. Основни типове екосистеми
Поведение
Адаптация и поведение на организмите
Биосфера
Биосфера – същност и структура
Човешката дейност и биосферата. Бъдеще на биосферата
Биосферата, човекът и неговото здраве
Биосфера (Обобщителен урок)
Клетка (Микросистема – структура и процеси)
Равнища на организация на микросистемата
Развитие на учението за клетъчния строеж на организмите
Химични елементи и съединения в клетката
Органични съединения
Белтъци
Ензими
Нуклеинови киселини
Надмолекулни комплекси
Обща характеристика на клетката
Прокариотна клетка
Еукариотна клетка
Цитоплазма. Цитоплазмени органели
Клетъчно ядро
Процеси в клетката
Генетични процеси
Репликация на ДНК
Реализация на генетичната информация
Метаболизъм
Обща характеристика на метаболизма
Катаболитни процеси
Дихателни вериги. Окислително фосфорилиране
Анаболитни процеси
Делене на клетката
Митоза
Мейоза
Жизнен цикъл и диференциране на клетките
Клетка (Обобщителен урок)
Наблюдения. Експерименти. Изследвания
Екологични групи организми (Урок екскурзия)
Екосистема (Урок екскурзия)
Влияние на абиотични фактори върху растежа на растенията (Лабораторен урок)
Пространствено разпределение на индивиди на популации (Лабораторен урок)
Химичен състав на живата материя (Лабораторен урок)
Структура на еукариотната клетка (Лабораторен урок)
Метаболизъм (Лабораторен урок)
Митотично делене на клетките (Лабораторен урок)
Задачи за самостоятелна работа
Опишете и представете резултатите от наблюденията и експериментите с текст, таблици или графично
Разчетете и обяснете диаграмите, таблиците и фигурите. Направете изводи
От дадената информация направете изводи
Разработете по собствен план някои от предложените по-долу теми, като използвате литература, препоръчана ви от учителя
Примерни теми за семинарни уроци
Ситуационни задачи
План за разработка на проект
Тестове
Допълнителни пояснителни текстове
Терминологичен речник

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9. КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА“