КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Записки по статистика

(1 клиентски отзив)

11.00 лв.

Автори: Кръстена Николова, Каролина Николова

  • Година на издаване: 2020
  • Издателство: Варна
  • ISBN: 978-619-221-257-5
  • Брой страници: 96
  • Език: Български
  • Корица: Мека

Налично (може да бъде поръчан и преди запълване на наличност)

Сравни

Описание

Учебното помагало по статистика е подходящо за студенти по фармация, изучаващи дисциплината “Статистически методи във фармацията”. Учебното пособие подпомага разбирането на теоретичните основи на материала от лекционния курс и дава възможност за проверка на знанията чрез решаване на тестовете, предложени след всеки теоретичен въпрос.

Част от застъпените теми в помагалото имат фундаментален характер и са необходими за усвояването на основните методи в дисциплини от образователно-квалификационна степен “магистър” като “Статистическа обработка на данни”, “Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране”. Настоящият учебник може да бъде използван от докторанти за усвояване на основни функции за статистическа обработка на данни за изготвяне на докторски дисертации.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от доц. д-р Мариян Милев

Предговор

Глава първа. Основни задачи на математическата статистика. Основни понятия. Видове и етапи на статистически изследвания. Числени характеристики на статистическото разпределение. Мода, медиана, квантили и квартили. Box-plot диаграмата

Глава втора. Средна дисперсия и средноквадратично отклонение, начални и централни моменти на извадки за негрупирани и групирани данни. Основни статистически разпределения. Основни статистики, свързани с нормално разпределена генерална съвкупност

Глава трета. Оценки на параметри. Точкови оценки. Видове – неизместена, изместена, състоятелна и ефективна. Точкови оценки на генералните математическо очакване и дисперсия. Интервални оценки. Доверителен интервал и доверителна вероятност

Глава четвърта. Проверка на статистическа хипотеза. Основни понятия – нулева и конкурираща хипотеза. Грешки от първи и втори род. Ниво на значимост. Критична област. Мощност на критерия. Проверка на хипотези с параметрични и непараметрични методи

Глава пета. Дисперсионен анализ. Критерий на Фишер

Глава шеста. Корелационен анализ

Глава седма. Регресионен анализ

Приложения

Използвана литература

 

Допълнителна информация

Тегло 0.15 kg

1 отзив за Записки по статистика

  1. Writer Writerov

    Good one

Добавяне на отзив