КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

ПРОЕКТИВНИТЕ МЕТОДИКИ ПРИ ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ ТОМ 2

23.00 лв.

Калоян Куков
ПРОЕКТИВНИТЕ МЕТОДИКИ ПРИ ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ. Практическо ръководство. ТОМ 2
обем 304 с.
формат 60/84/16
За поръчки: city-studio-bg.com

В ръководството са включени ТЕМАТИЧНО-АПЕРЦЕПТИВНИ ТЕСТОВЕ:
1. Ръководството за интерпретация на CAT
(защитни механизми) на Pheb Cramer
2. Система за оценка на обектни отношения и социална когниция (Westen)
3. Hand test
4. Контурен детски аперцептивен тест
5. Рисувателен аперцептивен тест
6. Допълнителни насоки за интерпретация на ТАТ, РАТ и К-САТ
7. Приказен проективен тест
8. Прасенцето с черния крак
9. Тест за оценка на тревожността при детето
10. Полуструктуриран проективен тест (САТО)
11. Цветоасоциативна методика за изследване на училищна тревожност
12. Тест на Еткинд
13. Изследване на субективната оценка на интерперсоналните отношения на детето
14. Визуално-вербална полупроективна методика за изследване нa социалната приспособимост на детето (Le Test-Film, Rene’ Gille (Рене Жил)

Налично (може да бъде поръчан и преди запълване на наличност)

Сравни

Описание

Калоян Куков завършва бакалавърска и магистър-ска степен по психология във Великотърновския уни-верситет „Св. св. Кирил и Методий“, след което започ-ва работа в Държавна психиатрична болница „Успение Богородично“. Изучава медицинска специалност по клинична психология в Медицински университет „Параскев Стоянов“ – Варна. Защитава дисертация за образова-телна и научна степен „доктор“ в Софийския универ-ситет „Св. Климент Охридски“ в областта на клинична-та психология. Придобива клиничен опит в МБАЛ „Света Мари-на“ в областта на клиничната психология при хора с психични разстройства, соматична медицина в детска и юношеска възраст, както и при хора с инфекциозни и неврологични болести. През 2017 г. защитава степен „доктор на науките“ в областта на клиничната медицинска психология в Со-фийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема „Неврокогниция и ХИВ“. В момента е преподавател в Медицински универ-ситет – София в катедрата по Психиатрия и медицин-ска психология и клиничен психолог в МБАЛ „Алексан-дровска“.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „ПРОЕКТИВНИТЕ МЕТОДИКИ ПРИ ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ ТОМ 2“