КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Ръководство за практически упражнения по микробиология

24.00 лв.

Ръководство за практически упражнения по микробиология ( Русев)

За студенти по медицина, стоматология, фармация и за медицинските колежи / Веселин Русев, Лилия Иванова, Калинка Божкова; Ред. В. Русев.

– Варна : МУ-Варна, 2015.

Microbiology 

YouTube

Упражнение 1 – Основни принципи при работа на лабораторния плот

Автор(и): Веселин Русев, Лилия Иванова, Калинка Божкова
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2015

Налично

Сравни

Описание

Ръководство микробиология упражнения –

Пособието включва подробни и обхватни сведения по всички основни теми на лабораторията по микробиология:

структура и обзавеждане, правила за безопасност, микроскопи, методи за оцветяване, култивиране на бактерии, биохимични методи на изследване, химична стерилизация, бактериофаги, генетика на микроорганизмите, заразяване на опитни животни, видове имунни реакции, фагоцитоза, микробиологични методи за изследване на инфекциозните болести, микробиологична диагноза на инфекции, клинична микробиология, санитарно-микробиологично изследване на жилищно-комунални, трудови и други обекти от външната среда, микрофлора на лекарствените суровини и готовите лекарствени форми.

Животът на Земята, във всички негови измерения, без микроорганизми е невъзможен. От медицинска гледна точка. огромна част от десетките хиляди известните видове микроорганизми са безвредни за човешкия организъм. Бактериите и гъбичките, приспособили се за развитие върху кожата и лигавиците на човешкото тяло са безвредни за здравия организъм. Тези около 500 вида съставляват неговата нормална флора (микробиота) и играят неотменима роля във физиологичните процеси на организма с антагонистичното си действие към други патогенни причинители, участието в метаболитни процеси и стимулиране развитието на имунната система и имунния отговор в хода на инфекциозния процес.

Положителният ефект от микробиологичната диагностика може да се очаква само при познаване от клиничния и лабораторния персонал на правилата за взимане и транспорт на клиничния материал, естеството на диагностичните методи и оценка на патогенния потенциал на доказаните микроорганизми. Определянето анабиотичната чувствителност на изолираните бактерии и гъбички е гаранция за рационалното използване на антибиотиците за ограничаване на все по-широко разпространяваща се лекарствена резистентност сред инфекциозните причинители.

1 отзив за Ръководство за практически упражнения по микробиология

Добавяне на отзив