КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Социална медицина – Шесто преработено и допълнено издание

23.80 лв.

Социална Медицина

Автор(и): Доц. д-р Г. Грънчарова, д.м.; гл. ас. д-р С. Александрова, д.м.
Издател: МУ-Плевен
ISBN: 978-954-756-083-3
Издание: Шесто преработено и допълнено издание
Година на издаване: 2018
Обем: 351 стр.
Тип корица: мека
Език: Български

В настоящия учебник е отразено съдържанието на основните тематични единици от учебните планове по социална медицина за студентите от професионалните направления „Медицина”, „Обществено здраве” и „Здравни грижи”, осъществявани от Факултета по обществено здраве при МУ – Плевен.

 

Изчерпан

Сравни

Описание

Социална Медицина

Учебникът по Социална Медицина е подходящо помагало при подготовката на студентите и по редица други изучавани модули в магистърските и бакалавърските програми: “Епидемиология на здравето”, „Глобални тенденции на общественото здраве”, „Медицинска социология”, “Промоция на здравето”, “Здравно законодателство” и др.

При подбора на материала и неговото поднасяне авторите изхождат от разбирането, че придобиването на основни познания в областта на социалната медицина и управлението на здравеопазването е невъзможно без задълбочено изучаване на същността характеристика и съвременните тенденции на общественото здраве, развитието на здравните системи и дейността на отделните подсистеми на здравната служба. Познаването на тези процеси и техните особености в световен, регионален и национален мащаб ще помогне на бъдещите лекари, здравни специалисти и управленски кадри да осмислят по-добре своята роля и място в усилията на обществото за подобряване на здравето на населението.
В учебното пособие са отразени съвременните виждания и стратегии на СЗО за развитието на здравните системи и специфичното им отражение в условията на нашата страна. Всички тематични единици са богато подкрепени със съвременни данни за основните показатели за обществено здраве и влиянието на социално-икономическото развитие върху здравето на населението. Навсякъде в изложението авторите се придържат към общоприети и одобрени от СЗО понятия и определения.
Учебното помагало предоставя полезна информация за практикуващите лекари и ръководни здравни кадри, както и за всички други лица, работещи в сферата на здравеопазването или интересуващи се от проблемите на здравеопазването.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Социална медицина – Шесто преработено и допълнено издание“