КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Хирургични болести

(1 клиентски отзив)

67.50 лв.

ISBN: 9786191970186
Автор: Под редакцията на проф. Н. Яръмов
Издателство: Арсо
Година на издаване: 2016
Обем: 788 стр.
Корици: твърди

Налично (може да бъде поръчан и преди запълване на наличност)

Сравни

Описание

Представяне на Хирургични болести
ТРЕТО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕПредшестващите учебници „Хирургични болести под редакцията на Проф. Ст. Баев бе издаден през 1994г. и 2006г.са вече е изчерпани. През периода след неговото издаване учебната програма по хирургия неколкократно бе изменяна и актуализирана.
Предлаганият от нас Учебник по хирургични болести е предназначен преди всичко за студентите – медици, но той е пригоден и може да се ползва от стажант-лекари и младите лекари – хирурзи, а също и лекарите от сродни специалности – акушер-гинеколози, уролози, ортопед-травматолози, педиатри и др.
По обем учебникът е съобразен с програмите на обучението и нашето желание бе да дадем на студентите най-същественото от хирургията – етиология, патогенеза, клиника, диагноза и диференциална диагноза на хирургичните заболявания, както и принципите на тяхното лечение. Ние имаме предпочитание и представяме учебника по типа – по – обширно и написан в разказвателен стил. Много широко място в него намират и съвременните диагностични и оперативни методи, които значително-промениха съвременната хирургия. Студентът по медицина трябва да има и да притежава голям набор от теоритически и практически умения, които той придобива по време на своето следване. Те се базират на съвременното ниво на хирургията, което студента може да получи като теоретична подготовка чрез този учебник. Авторският колектив е имал стремеж към отразяването на най-новото и съвременното в патофизиологията и хирургията с цел изясняване на най-трудните хирургични проблеми. Чрез този стремеж всеки един лекар трябва да търси истините в хирургичната наука, установени от нашите клиницисти – класици. На базата на тази историческа правда целият колектив остава верен на традициите на школата на проф. Парашкев Стоянов, проф. Александър Станишев, проф. Янко Добрев, което личи и от начина на изложението на материала в този учебник.
Настоящото ръководство е изградено главно върху опита на изтъкнати наши хирурзи, ръководещи най-реномираните хирургични клиники у нас. Поради този факт, за написването на този учебник бяха привлечени изтъкнати специалисти по отделните раздели с доказан педагогически опит и продължителен преподавателски стаж.
Независимо от стремежа и желанието ни да бъде поднесено на студентите – медици едно издържано методологично ръководство, което да ги улесни в овладяването на хирургичната дисциплина, не се съмняваме, че то има недостатъци и с благодарност ще приемем всяка отправена критика, за да бъдат те изправени.

1 отзив за Хирургични болести

  1. Writer Writerov

    За първи път

Добавяне на отзив