КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Обезболяване в акушерството

21.00 лв.

ISBN: 954-8967-86-3

Сравни

Описание

Книгата представя в теоретичен и предимно практически аспект редица проблеми, свързани с обезболяването в акушерството. Тази специфична област в анестезиологията има някои характерни особености, които изискват от практикуващите я лекари да имат специални познания по акушерство, анестезиология, фармакология. От особен интерес за акушерското обезболяване са въпросите на перинаталната фармакология, фармакологията на локалните анестетици, инхалационните анестетици, опиати и тяхното влияние върху матката, родилната дейност, плода и новороденото дете. Особено място е отделено на анестезията на анестезията при цезарово сечение като се препоръчват алгоритми за поведение. В няколко глави се разглеждат въпроси касаещи високо рисковата бременност и анестезията. Подробно са развити и въпросите за обезболяването при преклампсия и еклампсия, HELLP – синдром, бременни със сърдечни, дихателни, неврологии, бъбречни, хематологични, ендокринологични и други заболявания. В определени глави се засягат въпросите на анестезията за операции по време на бременността, както и обезболяване при малки акушерски операции и манипулации. Засегнати са и въпросите за реанимация на новородени деца, както и въпросите за майчината смъртност и медико-легални проблеми на акушерската анестезия.

1 отзив за Обезболяване в акушерството

Добавяне на отзив