КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Изработка на Фирмени Печати

Изработка на Печати

Препоръки при изготвянето на фирмен печат

Има някои особености при изготвянето на печатът на всяка фирма. Препоръчваме на всички предприемачи да разгледат представената информация и да съобразят своите идеи с нашите съвети. По този начин те ще са сигурни, че в процеса на тяхната работа няма да се появи неочакван и странен проблем от нещо толкова елементарно на пръв поглед, каквото е фирменият печат.

На него задължително трябва да е написано името на фирмата на български, но може да има и копие на английски. В случай, че очаквате вашата фирма да извършва внос и износ на стоки или услуги, препоръчваме да се напише името на дружеството и на английски език. Ако очаквате, че ще имате работа с митници, то трябва на печата да напишете и булстата си – тогава може да подпечатвате всякакви митнически документи. Не е задължително на печата да слагате пояснение, че цифрите са “Булстат” или ЕИК, достатъчно е да се напишат самите цифри на вашият Булстат, който вече се нарича Единен идентификационен код.

Други препоръки:

  • Печатът може да е с всякаква форма, най-често се използват кръгли или правоъгълни;
  • Препоръчваме да използвате стандартно мастило (синьо или лилаво). Не препоръчваме да е черно, защото ако копирате документ, на който сте поставили печат, няма да става ясно кое е оригинал и кое е копие;
  • Препоръчваме да е написано населеното място, в което е регистрирана фирмата. От една страна това е удобство за вас и партньорите ви, от друга страна ако фирмата ви се разрастне и откриете клон в друго населено място, ще можете лесно и бързо да виждате кой документ в кой град е подпечатан.

Нормативна уредба, известна като Наредба за печатите

Истина е, че старата наредба за печатите отпадна и сега на практика няма действащ правилник. Какъв текст трябва да има върху фирмените печати, в момента не е регламентирано по никакъв начин. Очаква се да бъде преписана актуалната европейска наредба, но до момента това не е направено. В много институции не знаят, че наредбата е отпаднала и може да имате проблеми, ако печата не отговаря на правилата, които е пишело в нея. Основните изисквания на тази наредба са описаните по-горе препоръки.

Кога ще ми трябва печат?

В повечето случаи печатът ще ви трябва рядко. Обикновено се изисква печат при следните ситуации:

  • откриване и закриване на банкови сметки;
  • сключване на договори (договори с ваши партньори, трудови договори, договори за кредит и др.);
  • подпечатване на документи за държавната администрация – НОИ, НАП, Инспекция по труда, Агенция митници, районната Община, бившото ХЕИ, Търговския регистър, Комисията за защита на личните данни и още знайни и незнайни държавни институции.