Prenatal diagnostics and biopolitics in Bulgaria

12.00 лв.

  • Author: Ina Dimitrova
  • Year: 22-11-2012
  • ISBN: 978-619-152-125-8
  • Ina Dimitrova е доктор по философия, доцент към ПУ „Паисий Хилендарски“, член на Института за критически социални изследвания, хоноруван преподавател в магистърска програма „Интегративна биоетика“ към СУ „Св. Кл. Охридски“.

Out of stock

SKU: 978-619-152-125-8 Categories: , , Tag:
This site uses cookies. By continuing to use it, you agree.