КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Неврогенетика молекулярен и биоинформатичен подход

36.90 лв.

Неврогенетика молекулярен и биоинформатичен подход

Автор Г. Ненова и Е. Молле
Издател Медицина и Физкултура
Издание Първо издание
Година на издаване 2012
Размер B5
Обем 264 стр.
Тип корица ЕМека

МОЛЕКУЛЯРЕН И БИОИНФОРМАТИЧЕН ПОДХОД

В петте раздела на книгата са обхванати теоретичните основи, експерименталните подходи и приложенията на неврогенетиката в медицината. Първият раздел разглежда анатомията, клетъчната и субклетъчната организация, функционирането и развитието на нервната система. Вторият раздел е посветен на заболяванията на нервната система от гледна точка на неврогенетиката. Третият раздел въвежда читателя в невроинформатиката, т.е. в приложенито на биостатистиката и биоинформатиката в неврогенетиката. Четвъртият раздел е посветен на основните методи за изучаване на невродегенеративните заболявания, а петият се занимава с животинските модели, използвани за изучаване на невродегенеративните заболявания.

 

Сравни

Описание

Неврогенетика молекулярен и биоинформатичен подход

 

Раздел I. Основни теоретични положения в неврогенетиката

Глава 1. Организация и функциониране на нервната система
1.1. Основни положения в анатомичнатa, клетъчната и субклетъчната организация на нервната система
1.2. Основни положения във функционирането на нервната система. Синаптична и електрична химична трансмисия
1.3. Основни положения във функционирането на нервната система. Видове невротрансмитери и механизъм на действие
Глава 2. Развитие на нервната система
Глава 3. Циркадни ритми и молекулярно-генетични механизми за техния контрол
Глава 4. Основни генетични понятия и процеси с приложение в неврогенетиката

Раздел II. Неврогенетика и заболявания на нервната система

Глава 5. Генетика на неврологичните заболявания
Глава 6. Генетични, клетъчни и молекулни основи на невродегеративните заболявани

Раздел III. Теоретична основа на невроинформатиката като важен раздел от неврогенетиката

Глава 7. Основни биоинформатични понятия и средства с приложение в неврогенетиката
Глава 8. Основни статистически понятия и параметри с приложение в неврогенетиката

Раздел IV. Основни методи и подходи за изследване на невродегенеративни заболявания

Глава 9. Генетична епидемиология. Етапи и подходи
Глава 10. Молекулна диагностика на невродегенеративни болести. Индиректен и директен анализ на ДНК
Раздел V. Животински модели на невродегенеративни болести
Глава 11. Моделни обекти за изучаване на невродегенеративни заболявания. Видове, характерни особености, предимства и недостатъци
Глава 12. Подходи и методи за създаване на животински модели на рецесивни невродегенеративни заболявания
Глава 13. Подходи и методи за създаване на животински модели на доминантни невродегенеративни заболявания
Глава 14. Невродегенеративните заболявания от ветеринарната практика – подходящи модели и в хуманната медицина

Раздел VІ. Перспективи за лечение на невродегенеративните заболявания.

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Неврогенетика молекулярен и биоинформатичен подход“