КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Паразитология

21.00 лв.

Изключително много нараства значението и на индикаторните паразитози при болни от СПИН (пневмоцистоза, токсоплазмоза, криптоспоридиоза, лайшманиоза, бластоцистоза, циклоспориоза, микроспоридиоза и други). Успоредно с местните паразитози, ежегодно в нашата страна се внасят над 25 вида тропически паразитни болести от Африка, Азия и Латинска Америка.

ръководство е предназначен за студентите по медицина от VI курс

Паразитология

(местни и тропически паразити)
Производител: МИ “АРСО”
ISBN: 978-954-9301-64-9

Налично (може да бъде поръчан и преди запълване на наличност)

Сравни

Описание

ПРЕДГОВОР
В етиологията на много заболявания (гастроентероколити, алергози, неврози, анемия, неясни фибрилни състояния и др.) играят роля паразитите.
В България са описани над 15 вида местни паразитни болести по човека, някои от които са широко разпространени и имат важно медико-социално и икономическо отражение (трихомониаза, гиардиаза), токсоплазмоза, пневмоцистоза, ехинококоза, трихиноза, аскаридоза, токсокароза, ентеробиоза, тениаринхоза и др.). Изключително много нараства значението и на индикаторните паразитози при болни от СПИН (пневмоцистоза, токсоплазмоза, криптоспоридиоза, лайшманиоза, бластоцистоза, циклоспориоза, микроспоридиоза и други). Успоредно с местните паразитози, ежегодно в нашата страна се внасят над 25 вида тропически паразитни болести от Африка, Азия и Латинска Америка. За една част от тях у нас няма условия за местно разпространение, поради което те са обект на клинико-диагностичен и терапевтичен интерес (парагонимоза, фасциолопсидоза, шистозомози и др.). Друга част от внасяните паразити, представляват за страната ни сериозна епидемиологична опасност, защото могат да получат местно ендемично разпространение (малария, амебиаза, анкилостомидози, стронгилоидоза, лимфатичните филариози, лайшманиозите и др.).

Представеният учебник – ръководство е предназначен за студентите по медицина от VI курс, обучавани по цикличната система и за V-ти курс, изучаващи медицинска паразитология с тропически болести.

 • Данните по обща и специална медицинска паразитология включват преди всичко съвременните знания относно етиологията, епидемиологията, патогенезата, клиниката с усложнени¬ята, диагнозата и диференциалната диагноза, етиологичната терапия, личната и обществена профилактика с диспансеризацията на най-често срещаните паразитни заболявания (местни и тропически) у човека. Целта на настоящият учебник е да даде на студентите по медицина най-важните теоретични и практически умения, необходими за ранната диагностика на паразитните болести и провеждане на ефективна борба срещу паразитозите (местни и тропически). Същият ще може да се използва от лекарите специализанти по линията на СДО, от обучаващите се студенти в медицинските колежи от профилите „медицински лаборант”, „инспектор по обществено здраве” и във ФОЗ по специалността „Здравни грижи” (за мед. сестра и акушерка). Той ще служи и за бърза справка на паразитолозите и лекарите по обща медицина, работещи като общопрактикуващи лекари (ОПЛ). Учебникът – ръководство е адаптиран към учебните програми за студентите – медици и колежани, поради което авторите не претендират за пълен обем на информацията по описаните паразитни болести. Авторският колектив с благодарност ще приеме всички констатирани недостатъци, бележки, мнения и препоръки в труда.
  SBN: 978-954-9301-64-9
  Издателство: АРСО
  Автор: под ред. на В. Боева-Бангьозова и К. Вутова
  Година на издаване: 2010 г.
  Обем: 420 стр.
  Корицa: мекa

1 отзив за Паразитология

 1. Сити Студио

  ръководство е предназначен за студентите по ме¬дицина от VI курс

Добавяне на отзив