КНИЖАРНИЦА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

тел. 0878 924 069 

city_centyr@abv.bg

Цитология, Обща хистология, Обща ембриология.

22.60 лв.

Цитология Обща хистология Обща ембриология.

Издание Осмо преработено
Година на издаване 2017 г.
Размер 210 х 295 мм
Обем 227 стр.
Тип корица Мека

Сравни

Описание

Учебник по Цитология, Обща хистология, Обща ембриология.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

1.1 Историческо развитие

1.2 Микроскопия

1.3 Микроскопски наблюдения

1.4 Хистология

1.5 Клетъчни култури

1.6 Клетъчно фракциониране

1.7 Хистоавторадиография

1.8 Рентгеноструктурен анализ

2. ЦИТОЛОГИЯ

2.1 Клетка

2.2 Външна морфология на клетката

2.3 Вътрешна морфология на клетката

2.4 Химичен състав на клетката

2.5 Клетъчна мембрана

2.6 Структура и функция на протеините в клетъчната мембрана

2.7 Специализирани структури на клетъчната мембрана

2.8 Междуклетъчни свързвания и свързвания между клетките и структури на меджуклетъчнотовещество

2.9 Мембранниорганели

2.10 Немембранни органели

2.11 Клетъчни вклювания

2.12 Основни процеси в клетките

3. ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ

3.1 Тъкани. Класификация

3.2 Общи свойства на тъканите

3.3 Епителна тъкан

3.4 Съединителна тъкан

3.5 Мускулна тъкан

3.6 Нервна тъкан

4. ОБЩА ЕМБРИОЛОГИЯ

4.1 Молекулярни и генетични основи на ембрионалното развитие

4.2 Полови клетки и гаметогенеза

4.3 Овариален цикъл. Овулация

4.4 Оплождане

4.5 Бластогенеза

4.6 Имплантация

4.7 Формиране на зародишевия диск

4.8 Зародишеви обвивки – амнион и хорион.

4.9 Плацентация и плацента

4.10 Пъпна връв

4.11 Ембрионално кръвообращение

4.12 Оформяне тялото на ембриона

4.13 Развитие на зародишевните листа

4.14 Производни на зародишевите листа

4.15 Близнаци

4.16 Фактори, оказващи влияние върху зародишевото развитие

4.17 Видове малформации

РЕЧНИК Цитология, Обща хистология, Обща ембриология.

 

Добавяне на отзив