Възможности на проектния мениджмънт в здравеопазването

35.00 лв.

Автор(и): Мила Георгиева
Издание: първо
Година на издаване: 2015
Обем: 272 стр.
Формат: 165 x 240 мм
Тип корица: твърда

Монографията „Възможности на проектния мениджмънт в здравеопазването“

е подредена в седем глави с въведение, заключение, библиография и приложения.
1. Портрет на промяната в здравеопазването
Основни характеристики и ключови предизвикателства, място в управлението.
2. Проектът и здравният мениджмънт
Дефиниции за проект, програма, портфолио. Видове проекти, класификации.
3. Проектният мениджмънт и неговите фази
Проектният алгоритъм.
4. Форми на финансиране на проекти в здравеопазването
Източниците според етапа на развитие на проекта.
5. Инструменти за финансиране на проекти в здравеопазването
Структурни фондове, международни програми, национални програми, регионални програми и инициативи. Международни и български финансиращи организации, правителствени и неправителствени. Конкурси и проектни награди.
6. Подбор на подходящия източник на финансиране
Легални източници на информация, условия за кандидатстване и изисквания за изпълнение на проекта.
7. Езикът на проектния мениджмънт
Речник, особености на езика, терминология. Най-често използваните съкращения.
Цитираните в библиографията източници са 552. В Приложение 2 са дадени 9 страници с онлайн адреси за полезни връзки с информация за програми и проекти: институции, мрежи, центрове, бюлетини, агенции и т.н.
В заключение рецензентите споделят, че книгата има висока практическа и теоретическа стойност и е „свидетелство за траен интерес, придобит опит и постигнати резултати в подготовката и разработването на здравни проекти и издига авторитета на автора като експерт и преподавател“.

BG
Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да го използвате вие се съгласявате.