АЛЕКСИТИМИЯТА И ЕМПАТИЯТА В КОНСУЛТАТИРАНЕТО

18.99 лв.

АЛЕКСИТИМИЯТА И ЕМПАТИЯТА  В КОНСУЛТАТИРАНЕТО

© Гълъбина Петрова

Издател: Сити Център – Варна

Първо издание

2020 © Всички права запазени. Настоящото издание или която и да е негова част не могат да бъдат възпроизвеждани (по електронен или механичен път) и разпространявани под каквато и да е форма без изричното писмено съгласие на автора.

ISBN 978-619-7503-07-4

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЦЕНЗИЯ
УВОД

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА АЛЕКСИТИМИЯТА, ЕМПАТИЯТА

1.Научни теории и подходи за обяснение на алекситимията. 1.1.Видове алекситмия и специфични прояви

 1. Алекситимия и мозъчни структури

3.Характеристики на емпатията като психологически конструкт.

4.Историческо развитие на разбирането на емпатията

 1. Емпатия детско развитие
 2. 6. Когнитивна традиция в разбирането на емпатията.
 3. Емпатия и философия
 4. Невробиологични основи на емпатията

ВТОРА ГЛАВА. Емпирично изследване на алекситимията, емпатията

 1. Цел
 2. Обект на изследване
 3. Основни принципи в изследването
 4. Етични принципи на изследването
 5. Задачи на изследването
 6. Хипотези
 7. Статистически методи
 8. Инструментариум на изследването

8.1. Торонтска скала за Алекситимия

8.2. Тест за емпатиен потенциал

ТРЕТА ГЛАВА. Анализ и интерпретация на резултатите от емпиричното изследване

1.Алекситимия, емпатия и семейният статус, доходите, работният статус, здравният статус, образователна степен

 1. Алекситимия, емпатия и психични разстройства

IV.ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. теоретико-практически препоръки за добра консултативна практика

1.Обобщени изводи

2.Модел за консултиране, базиран на получените данни от тестовото изследване с техники от Когнитивно-поведенческа психотерапия

2.1.Консултативни техники при високо ниво на Алекситимия

2.2.Консултативни умения при ниска емпатия

Заключение

БИБЛИОГРАФИЯ

В наличност (може да бъде поръчан и преди запълване на наличност)

Категория: Етикет:
BG
Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да го използвате вие се съгласявате.