Ендодонтски подходи при лечението на хронични периапикални лезии

96.00 лв.

Ендодонтски подходи при лечението на хронични периапикални лезии

 

Монографията е адресирана към студенти, специализанти и практикуващи
дентални лекари, но преди всичко към всички ендодонтисти
с по-специални интереси, търсещи перфекционизъм и детайлност при
осъществяване на сложни ендодонтски лечения. Материалите в изданието
отразяват класически и модерни разбирания за основни принципи при
лечение на хронични периодонтити, базирани са на дългогодишния клиничен
и преподавателски опит на авторката и с богатото си онагледяване
предоставят на обучаващите се лекота при усвояване на представения
материал. Подробно и в последователност са описани същността на хроничните
периодонтити, съвременни и класически класификации, ендодонтски
лечебен план и диагностика на периапикалните лезии, иновации
в апикалната херметизация. Особен интерес представлява ортоградното
лечение на зъби с лезии с РАI 2, 3 и 4-та степен, както и костно-тъканно
инженерство в апикалната зона при лезии с РАI 5-та степен. Считам, че
последната глава е новаторска и отразява най-модерните и издържани от
научна гледна точка практически подходи. Детайлите във всяка глава са
систематизирано описани и методично поднесени така, че информацията
да се усвоява лесно от читателя. Отличното онагледяване с много схеми
и фигури безспорно допринася за това. Не на последно място значение
имат и краткото съдържание в началото и заключителните бележки към
всяка глава. Те представляват обобщаващ момент и подпомагат усвояването
на някои трудни материи от същността на хроничните лезии. В тази
монография е концентриран богатият преподавателски и клиничен опит
на авторката. Ползата от издаването на подобна монография е безспорна
– тя ще подпомогне колегите в трудното лечение на хроничните апикални
лезии, което е прегледно систематизирано и интелигентно поднесено.
Проф. д-р Р. Василева, дм
Ръководител на Катедра Консервативно зъболечение
Факултет по Дентална медицина, МУ – София

 

Изчерпан

Категории: , Етикет:
BG
Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да го използвате вие се съгласявате.