ХРОНИЧНА ФАСЦИОЛОЗА И ЕНДОГЕННИ ИНХИБИТОРИ НА КЛЕТЪЧНАТА ПРОЛИФЕРАЦИЯ – наръчник

2.00 лв.

     Монографията Хронична фасциолоза и ендогенни инхибитори на клетъчната полиферация съдържа оригинални резултати за влиянието на фасциолозата върху туморообразуването  в организма на гостоприемника и антитуморното действие на  на някой новоизолирани ендогенни инхибитори на клетъчната полиферация от хелминтен и гостоприемников произход.

В книгата са представени клинични и експериментални данни (предимно собствени изследвания) за стимулиране и подтискане на туморното развитие под действие на хелминта Fasciola hepatica и изолиране и изследване на ендогенни инхибитори на клетъчната полиферация от хелминтен и гостоприемников произход. Оригиналните данни на авторката са получени  чрез разнообразни съвременни методи на изледване в резултат на дългогодишни научни изследвания.

Посредством собствени авторови резултати и литературни данни е обобщена патогенезата на фасциолозата и са изказани хипотези за някой механизми на антитуморното действие на половозрелите хелминти при хронична фасциолоза. Сполучливо са интерпретирани данните  от клинични, биохимични, молекулярнобиологични, генетични, патофизиологични, хистоморфологични и имунологични изследвания. Цитирани са около 360 съвременни литературни източника.

Монографията представлява оригинален принос по актуалния проблем за взаимодействието между хелминтози и канцерогенеза. Тази съвременна итердисциплинарна разработка е интересна както за специалисти паразитолози и онколози, така и за по-широк кръгг изследователи – лекари, биолози, ветеринарни лекари и студенти.

 

 

 

Код: ISBN 954-322-023-9 Категории: , Етикет:
BG
Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да го използвате вие се съгласявате.