НЕВРОКОГНИЦИЯ И ХИВ

23.00 лв.

Въвеждането на високо активната антиретровирусна терапия има огромно влияние върху лечението на човешки имунодефицитен вирус (HIV) инфекция и довежда до увеличаване на преживяемостта и намаляване на ХИВ-свързаната деменция.

Въпреки това неврокогнитивните нарушения в различните неврокогнитивни домейни остават чести, те се срещат при 50% или повече от пациентите с HIV според последните оценки. Увеличената продължителност на живота довежда до появата на усложняващи фактори, включително мозъчно-съдова болест, невротоксичност, стареене, злоупотребата с наркотични вещества, хепатит. Тази статия разглежда историята на HIV-свързаното неврокогнитивно нарушение, нарушенията в различните домейни на неврокогницията, както и скринига на неврокогнитивните нарушения.

 

The introduction of highly active antiretroviral therapy has enormous impact on the treatment of human immunodeficiency virus (HIV) infection and lead to increased survival and reduction of HIV-related dementia. However neurocognitive impairments in various neurocognitive domains remain frequent, they occur in 50% or more of patients with HIV, according to recent estimates. Increased longevity adjusted to emergence of complicating factors, including cerebrovascular disease, neurotoxicity, aging, substance abuse, hepatitis. This article discusses the history of HIV-associated neurocognitive disorder offenses in the various domains of neurocognition and screening of neurocognitive disorders.

В наличност (може да бъде поръчан и преди запълване на наличност)

BG
Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да го използвате вие се съгласявате.