ПРОЕКТИВНИТЕ МЕТОДИКИ ПРИ ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ ТОМ 1

23.00 лв.

Калоян Куков завършва бакалавърска и магистър-ска степен по психология във Великотърновския уни-верситет „Св. св. Кирил и Методий“, след което започ-ва работа в Държавна психиатрична болница „Успение Богородично“. Изучава медицинска специалност по клинична психология в Медицински университет „Параскев Стоянов“ – Варна. Защитава дисертация за образова-телна и научна степен „доктор“ в Софийския универ-ситет „Св. Климент Охридски“ в областта на клинична-та психология. Придобива клиничен опит в МБАЛ „Света Мари-на“ в областта на клиничната психология при хора с психични разстройства, соматична медицина в детска и юношеска възраст, както и при хора с инфекциозни и неврологични болести.

През 2017 г. защитава степен „доктор на науките“ в областта на клиничната медицинска психология в Со-фийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема „Неврокогниция и ХИВ“. В момента е преподавател в Медицински универ-ситет – София в катедрата по Психиатрия и медицин-ска психология и клиничен психолог в МБАЛ „Алексан-дровска“.

В наличност (може да бъде поръчан и преди запълване на наличност)

Категории: , Етикет:
BG
Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да го използвате вие се съгласявате.