Всичко за кандидат-студентите по химия за специалности медицина, стоматология, фармация

23.00 лв.

Всичко за кандидат-студентите по химия за специалности медицина, стоматология, фармация

Строеж на атома
Периодичен закон и периодична система на химичните елементи
Химичните елементи, Химична връзка, Комплексни съединения
Химични елементи. Прости вещества и съединенията им, Термохимия
Окислително-редукционни процеси, Скорост на химичните реакции
Сорбция, Катализа, Химично равновесие, Дисперсни системи. Истински разтвори
Разтвори на еректролити, Колоидно-дисперсни системи
Теория за строежа на химичните съединения. Структурна теория
Алкани, Циклоалкани, Алкини, Арени, Халогенопроизводни на въглеводородите
Хидроксилни производни на въглеводородите, Амини
Карбонилни производни на въглеводородите. Алдехиди и кетони
Карбоксилни киселини. Производни на карбоксилните киселни
Аминокарбоксилни киселини, Белтъци, Въглехидрати.

 

Изчерпан

BG
Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да го използвате вие се съгласявате.