Да се чувстваш добре

29.00 лв.

Да се чувстваш добре

 • Автор:  Д-р Дейвид Бърнс
 • Година: 25-03-2010
 • Превод от английски: Людмила Андреева
 • ISBN: 978-619-321-678-9
 • Съдържание
  Признателност…………………………………………………………………… 7
  Предговор………………………………………………………………………… 11
  Въведение (преработено издание, 1999 г.)…………………………….. 13
  Част I
  Теория и изследвания………………………………………………………….. 29
  1. Преломът в лечението
  на разстройствата на настроението…………………………….. 31
  2. Как да диагностицирате вашите настроения:
  първата стъпка в излекуването……………………………………. 40
  3. Разбиране на собствените настроения:
  чувствате се така, както мислите……………………………….. 48
  Част II
  Практически приложения……………………………………………………. 69
  4. Започнете с изграждане на самооценка………………………….. 71
  5. Нищоправене: как да се справите с него…………………………. 96
  6. Вербално джудо: научете се да отвръщате,
  когато сте подложени на критика……………………………….. 139
  7. Чувствате се гневни? Какъв е вашият IQ?……………………. 155
  8. Начини за побеждаване на вината……………………………….. 200
  Част III
  „Реалистични“ депресии……………………………………………………. 229
  9. Тъгата не е депресия………………………………………………….. 231
  6 6 д-р Дейвид Д. Бърнс • Да се чувстваш добре
  Част IV
  Превенция и личен растеж………………………………………………… 255
  10. Причината за всичко………………………………………………… 257
  11. Пристрастяването към одобрението…………………………. 276
  12. Пристрастяването към любовта………………………………. 295
  13. Работата ви не е вашата стойност…………………………… 308
  14. Дръзнете да сте на средно равнище!
  Начини за преодоляване на перфекционизма…………………. 331
  Част V
  Разгромяване на безнадеждносттаи самоубийството………….. 359
  15. Върховната победа: избиране на живота…………………….. 361
  Част VI
  Справяне със стреса и напрежениетона всекидневния живот… 383
  16. Как практикувам това, което проповядвам………………… 385
  Част VII
  Химия на настроението……………………………………………………. 397
  17. Търсенето на „черната жлъчка“…………………………………. 399
  18. Проблемът за тялото и психиката…………………………….. 425
  19. Какво трябва да знаете за често
  предписваните антидепресанти………………………………… 444
  20. Пълен наръчник на потребителя
  към терапията с антидепресанти……………………………… 480
  Препоръчвана литература………………………………………………… 623
  Индекс……………………………………………………………………………. 627
  Признателност
  Благодарен съм на съпругата си, Мелани, за редакторската ѝ по‑
  мощ, търпение и насърчение през многото дълги вечери и уикенди,
  които бяха прекарани в подготовка за тази книга. Освен това бих
  искал да благодаря на Мери Ловел за ентусиазма и за техническата
  ѝ помощ при напечатването на ръкописа.
  Развитието на когнитивната терапия е екипно усилие, включ‑
  ващо много на брой талантливи хора. През 30‑те години на ХХ в.
  лекарят д-р Ейбрахам Лоу започва безплатно движение за самопо‑
  мощ за хора с емоционални трудности, наречено „Рикавари Ин‑
  корпорейтид“ („Възстановяване Инкорпорейтид“), което продъл‑
  жава да съществува и днес. Д-р Лоу е един от първите здравни про‑
  фесионалисти, които подчертават важната роля на нашите мисли и
  нагласи върху чувствата и поведението ни. Въпреки че много хора
  не са чували за работата му, д-р Лоу заслужава огромно уважение
  заради издигането на много от идеите, които продължават да са на
  мода и днес.

Налично за предварителни продажби

Категория: Етикет:
BG
Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да го използвате вие се съгласявате.