Мултидетекторна компютърна томография

8.80 лв.

Мултидетекторна компютърна томография

Автор: Проф. Кичка Велкова, доц. Владимир Сираков и колектив

През последните години Образната диагностика се развива с бързи темпове и в практиката навлизат все по-съвременни образно-диагностични методи. Така компютърната томография след първите аксиални томографи и спиралните такива в момента практически напълно се осъществява на Мулитдетекторни апарати. За съжаление липсват достатъчно съвременни ръководства на български език, които да се изполват при обучението на специализанти в следдипломната квалификация на образните диагностици, както и на лекари образни диагностици при работа с тези съвременни образно-диагностични методики. В ная първо авторите ни запозноват с физико-техническите аспекти на МДКТ като са отделили особенно внимание на и радиационната защита на персонала и пациентите при приложението й, което е един много дискутиран през последните години проблем. В следващия раздел се разглеждат проблемите на контрастното усилване на образа при това изследване. Обсъждат се видовете контраст, дозировките и рисковете свързаните с приложението му. Специално внимание е отделение на риска от контраст-индуцираната нефропатия, също така актуален в днешно време проблем. Специален раздел е отделен на артериалното усилване на образа, като той е разделен на изображение на цялото тяло и на КТ ангиография. Вторият раздел на книгата е посветен на специализираните изследвания. Авторите са разделили този раздел според изследванията – глава и шия, гръден кош, сърдечно-съдова система, и абдомен и малък таз, като всеки раздел е допълнително разделен на подглави „общи положения“ и „изследвания“. След като в първата подглава се коментират общите принципи на изследване на съответната област, то в подглавата „изследване“ сбито и много прегледно са дадени стандартизирани протоколи за провеждане на същите. Именно това е най-ценното на тази книга, защото крайно време е да стандартизираме протоколите за изследване на всички МДКТ апарати, за да бъдат резултатите сравними.

Изчерпан

BG
Този сайт използва бисквитки. Продължавайки да го използвате вие се съгласявате.