VESSEL ACCESS

30.00 лв.

author: Zdravko Kraev
title: Vascular access
Subtitle: Peritoneal dialysis
year: 2008
ISBN: 978-954-326-073-7

Publisher: Paradigm

Въвеждането на перитонеалната диализа позволи на много болни да изберат метод на лечение без зависимост от апаратура и да се по-добри качеството им на живот. Осъществяването на трайният съдов достъп в последните години се обособява в клон на съдовата хирургия -шънтова хирургия, която изисква много знания, голям опит, както и безкрайно търпение.
В настоящият труд е отразен над 25-годишния опит на автора, като е направена оценка на въведените нови и актуализация на съществуващите методи за конструиране на временен и траен СД. Обобщени са резултатите от над 3500 операции извършени от автора.
Изяснени са показанията и про-тивопоказанията, техниките за създаване на различните видове СД, усложненията и начините за тяхното предотвратяване и лечение.
Описани са предимствата и недостатъците на перитонеалната диализа и нейните хирургични complications. The exhibition is in line with the most modern achievements of medical science and practice, as evidenced by the large number of literary sources. The book is the only one on the subject in our country and is intended both for surgeons and for a wider circle of medical specialists-nephrologists, general practitioners and others.

Out of stock

SKU: ISBN: 978-954-326-073-7 Categories: , Tags: , ,
This site uses cookies. By continuing to use it, you agree.